Historia walut

 

 

    Dolar środek płatniczy w Stanach Zjednoczonych oraz w Panamie.Ustanowiony został jako waluta USA na mocy ustawy monetarnej z 2 kwietnia 1792 roku .Zielone dolary papierowe wprowadzone zostały w czasie wojny secesyjnej w roku 1862. Przez pewien czas nie miały pełnego pokrycia w złocie i ich wartość spadała. Do 1934 każdy posiadacz dolara mógł w banku zażądać wypłacenia stosownej ilości złota. Dziś prawie polowa transakcji na światowych rynkach pieniężnych rozliczona jest w dolarach.

 

PREZYDENCI NA DOLARACH:

1$ ---- Washington

2$ ---- Jefferson

5$ ---- Lincoln

10$ ---- Hamilton

20$ ---- Jackson

50$ ---- Grant

100$ ---- Franklin

500$ ---- McKinley

1000$ ---- Cleveland

5000$ ---- Madison

10000$ ---- Chase

100000$ ---- Wilson

 

 

    Złoty - polska jednostka pieniężna dzieląca się na sto groszy. W XV-XIX w. dzielił się na 30gr lub 540 denarów, stanowił równowartość w srebrze złotego dukata. Złotego, jako realną monetę wykonaną ze srebra (złoty srebrny), bito po raz pierwszy w latach 1564-1565 za panowania Zygmunta II Augusta, następnie 1620-1622 za Zygmunta III Wazy i 1631,1634-1666 za Jana II Kazimierza. W odróżnieniu od obiegowego złotego srebrnego, wykonanego ze złota dukata nazywano czerwonym złotym. Za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego ustalono relacje, w której 1 złoty odpowiadał 4 groszom srebrnym lub 30 groszom miedzianym. W czasie powstania Kościuszkowskiego (1794) wyemitowano banknoty złotówkowe papierowe. W latach 1815-1841 w Królestwie Polskim znajdowały się w obiegu papierowe 1-, 2-, 5-, 10-złotówki oraz monety 25- i 50-złotowe wykonane ze srebra. W 1924 na mocy rozporządzenia Prezydenta RP wprowadzono do obiegu, w miejsce marki, złotego dzielącego się na 100 groszy, o wartości odpowiadającej 1/31 grama złota. Złoty miał ustawowe 30% pokrycie w rezerwach kruszcowo-dewizowych Banku Polskiego. Kurs złotego w stosunku do dolara wynosił początkowo 5,15 zł za 1$, w 1925 spadł do 6,90 zł za 1$ i ostatecznie utrzymał się w latach 1927 - 1939 na poziomie 8,91 zł za 1$. Podczas II Wojny Światowej w Generalnej Guberni w obiegu znajdował się złoty wyemitowany przez Bank Emisyjny w Krakowie. Przeprowadzane kilkakrotnie po wojnie wymiany pieniędzy miały charakter denominacji (ostatnia w 1995 r.)